انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

پایه هفتم دبیرستان دوره اول

(نام:کتاب کار ریاضی هفتم

دارای آموزش نکته به نکته دروس-حاوی سوالات چهارگزینه ای-دارای سوالات ویژه-دارای فضای خالی برای پاسخ گویی 

فصل بندی وطبقه بندی شده

نوبت چاپ: اول - پاییز 96

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

سوالات امتحانی پایه هشتم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

پایه هفتم دبیرستان دوره اول

(نام:کتاب کار علوم هفتم

دارای آموزش نکته به نکته دروس-حاوی سوالات چهارگزینه ای-دارای سوالات ویژه-دارای فضای خالی برای پاسخ گویی 

فصل بندی وطبقه بندی شده

نوبت چاپ: اول - پاییز 96

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

سوالات امتحانی پایه هشتم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

(نام:مجموعه سوالات امتحانی پایه هفتم دوره اول متوسطه (پیک آخر

به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی 

مشخص بودن فصل هر سوال

نوبت چاپ: دوم - پاییز 95

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

شامل سوالات امتحانی: عربی،فارسی،انگلیسی،علوم تجربی ،پیام های آسمان ،مطالعات اجتماعی

سوالات امتحانی پایه هفتم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

برو بالا