انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

پایه هشتم دبیرستان دوره اول

(نام:کتاب کار ریاضی هشتم

دارای آموزش نکته به نکته دروس-حاوی سوالات چهارگزینه ای-دارای سوالات ویژه-دارای فضای خالی برای پاسخ گویی 

فصل بندی وطبقه بندی شده

نوبت چاپ: اول - پاییز 96

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

سوالات امتحانی پایه هشتم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

پایه هشتم دبیرستان دوره اول

(نام:کتاب کار علوم هشتم

فصل بندی وطبقه بندی شده

دارای آموزش نکته به نکته دروس-حاوی سوالات چهارگزینه ای-دارای سوالات ویژه-دارای فضای خالی برای پاسخ گویی 

نوبت چاپ: اول - پاییز 96

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

سوالات امتحانی پایه هشتم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

پایه هشتم دبیرستان دوره اول

(نام:کتاب نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم

فصل بندی و میکرو طبقه بندی شده

نوبت چاپ: اول - پاییز 96

قیمت: 6000 تومان

سوالات امتحانی پایه هشتم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

پایه هشتم دبیرستان دوره اول

(نام:کتاب نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هشتم

فصل بندی و میکرو طبقه بندی شده

نوبت چاپ: اول - پاییز 96

قیمت: 6000 تومان

سوالات امتحانی پایه هشتم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

(نام:مجموعه سوالات امتحانی پایه هشتم دوره اول متوسطه (پیک آخر

به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی 

مشخص بودن فصل هر سوال

نوبت چاپ: دوم - پاییز 95

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

شامل سوالات امتحانی: عربی،فارسی،انگلیسی،علوم تجربی ،پیام های آسمان ،مطالعات اجتماعی

سوالات امتحانی پایه هشتم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

مجموعه سوالات امتحانی  تمامی دروس پایه های هفتم ،هشتم و نهم دوره اول متوسطه با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 
 
برو بالا