انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

پایه نهم دبیرستان دوره اول

(نام:کتاب کار ریاضی نهم

دارای آموزش نکته به نکته دروس

حاوی سوالات هماهنگ استانی

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 10,000 تومان

کتاب کار ریاضی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

 


 

(نام:مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم دوره اول متوسطه (پیک آخر

به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی 

مشخص بودن فصل هر سوال

نوبت چاپ: دوم - پاییز 95

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

شامل سوالات امتحانی: عربی،فارسی،انگلیسی،علوم تجربی ،پیام های آسمان ،مطالعات اجتماعی،آمادگی دفاعی

سوالات امتحانی پایه نهم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

 


 

نام:سوالات طبقه بندی شده ریاضی نهم

براساس فصل بندی کتاب درسی

پوشش تمامی مطالب کتاب درسی

تیپ های مختلف سوال باذکر منبع و پاسخ تشریحی

آزمون خودارزیابی پایانی هرفصل با پاسخ تشریحی

به همراه 5 دوره آزمون استاندارد نوبت اول با پاسخ تشریحی

به همراه 5 دوره آزمون استاندارد نوبت دوم با پاسخ تشریحی

سوالات طبقه بندی شده ریاضی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب


 

نام:سوالات طبقه بندی شده مطالعات اجتماعی نهم

براساس فصل بندی کتاب درسی

پوشش تمامی مطالب کتاب درسی

تیپ های مختلف سوال باذکر منبع و پاسخ تشریحی

مطالعات اجتماعی،آمادگی دفاعی،املای و انشای فارسی

به همراه 9 دوره آزمون استاندارد نوبت اول با پاسخ تشریحی

به همراه 14 دوره آزمون استاندارد نوبت دوم با پاسخ تشریحی

سوالات طبقه بندی شده ریاضی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب


 

نام:سوالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استان‌ها علوم تجربی نهم

براساس فصل بندی کتاب درسی

پوشش تمامی مطالب کتاب درسی

تیپ های مختلف سوال باذکر منبع و پاسخ تشریحی

آزمون خودارزیابی پایانی هرفصل با پاسخ تشریحی

به همراه 5 دوره آزمون استاندارد نوبت اول با پاسخ تشریحی

به همراه 5 دوره آزمون استاندارد نوبت دوم با پاسخ تشریحی

سوالات طبقه بندی شده علوم تجربی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب


 

نام:سوالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استان‌ها عربی و معارف اسلامی نهم

براساس فصل بندی کتاب درسی

پوشش تمامی مطالب کتاب درسی

تیپ های مختلف سوال باذکر منبع و پاسخ تشریحی

عربی،پیام‌های آسمان و آموزش قرآن نهم

به همراه 15 دوره آزمون استاندارد نوبت اول با پاسخ تشریحی

به همراه 12 دوره آزمون استاندارد نوبت دوم با پاسخ تشریحی

سوالات طبقه بندی شده عربی و معارف اسلامی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

 

 


سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه نهم

نام:مجموعه سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه نهم

طبقه بندی سوالات بر اساس فصل های کتاب درسی

منطبق بر آخرین تغیرات کتاب های درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

شامل سوالات استان های مختلف کشور

مرجع کامل آزمون های ورودی مدارس

شامل دروس : ریاضی ، علوم تجربی،فارسی،عربی،انگلیسی،آموزش قرآن و پیام های آسمان،مطالعات اجتماعی و استعداد تحلیلی

قیمت: 20,000 تومان

مجموعه سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

 

 

برو بالا