انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه نهم

نام:مجموعه سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه نهم

طبقه بندی سوالات بر اساس فصل های کتاب درسی

منطبق بر آخرین تغیرات کتاب های درسی

نوبت چاپ: سوم - تابستان 96

شامل سوالات استان های مختلف کشور

مرجع کامل آزمون های ورودی مدارس

شامل دروس : ریاضی ، علوم تجربی،فارسی،عربی،انگلیسی،آموزش قرآن و پیام های آسمان،مطالعات اجتماعی و استعداد تحلیلی

قیمت: 28,000 تومان

مجموعه سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان پایه نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

پایه نهم دبیرستان دوره اول

(نام:کتاب کار ریاضی نهم

دارای آموزش نکته به نکته دروس

حاوی سوالات هماهنگ استانی

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات

نوبت چاپ: دوم - پاییز 96

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

کتاب کار ریاضی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

پایه نهم دبیرستان دوره اول

نام:نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم

سوالات میکرو طبقه بندی شده هماهنگ استانی

حاوی سوالات هماهنگ استانی

نوبت چاپ: اول- پاییز 96

قیمت: 6,000 تومان

کتاب کار ریاضی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

پایه نهم دبیرستان دوره اول

(نام:کتاب کار علوم نهم

دارای آموزش نکته به نکته دروس

حاوی سوالات هماهنگ استانی

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات

نوبت چاپ: دوم - پاییز 96

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

کتاب کار ریاضی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

پایه نهم دبیرستان دوره اول

نام:نمونه سوالات امتحانی علوم تجربی نهم

سوالات طبقه بندی شده هماهنگ استانی

حاوی سوالات هماهنگ استانی

نوبت چاپ: اول- پاییز 96

قیمت: 6,000 تومان

کتاب کار ریاضی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

نام:نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم

سوالات طبقه بندی شده هماهنگ استانی

حاوی سوالات هماهنگ استانی

نوبت چاپ: اول- پاییز 96

قیمت: 6,000 تومان

کتاب کار ریاضی نهم

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

 


 

(نام:مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم دوره اول متوسطه (پیک آخر

به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی 

مشخص بودن فصل هر سوال

نوبت چاپ: دوم - پاییز 95

دارای فضای خالی برای پاسخگویی به سوالات 

قیمت: 12,000 تومان

شامل سوالات امتحانی: عربی،فارسی،انگلیسی،علوم تجربی ،پیام های آسمان ،مطالعات اجتماعی،آمادگی دفاعی

سوالات امتحانی پایه نهم دوره اول

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

 

 

 

 

برو بالا