انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون تیزهوشان پایه نهم سال 1396-1397

 

 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97

سوالات و پاسخنامه درس ریاضی تیزهوشان 96-97

 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97

 

 

پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97

 

  درصد شما===> 
پاسخ های صحیح
پاسخ های غلط
   

سوالات و پاسخنامه درس علوم تیزهوشان 96-97

 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97

  درصد شما===> 
پاسخ های صحیح
پاسخ های غلط
   

سوالات و پاسخنامه درس مطالعات اجتماعی تیزهوشان 96-97

 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97

  درصد شما===> 
پاسخ های صحیح
پاسخ های غلط
   

سوالات و پاسخنامه درس قرآن تیزهوشان 96-97

 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97

  درصد شما===> 
پاسخ های صحیح
پاسخ های غلط
   

سوالات و پاسخنامه درس زبان و ادبیات فارسی تیزهوشان 96-97

 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97

  درصد شما===> 
پاسخ های صحیح
پاسخ های غلط
   

سوالات و پاسخنامه درس استعداد تحلیلی تیزهوشان 96-97

 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97 پاسخنامه تشریحی تیزهوشان نهم سال 97

  درصد شما===> 
پاسخ های صحیح
پاسخ های غلط
   

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برو بالا