انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

گام به گام یازدهم معماری

 

راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری پایه یازدهم هنرستان

نام:گام به گام نقشه کشی معماری پایه یازدهم

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی پاسخ سوالات کتب درسی

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 96

شامل دروس تخصصی و عمومی رشته معماری پایه یازدهم فنی حرفه ای

راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری پایه دهم هنرستان

 

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه یازدهم هنرستان

نام:گام به گام دروس عمومی پایه یازدهم

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی پاسخ سوالات کتب درسی

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 96

شامل دروس عمومی رشته معماری پایه یازدهم فنی حرفه ای

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دهم هنرستان

 

کلمات کلیدی : گام به گام ، فنی حرفه ای ،پایه یازدهم ، هنرستان ، فنی حرفه ای کتاب ،نقشه کشی معماری ، معماری، دروس عمومی

 

 
 
 
 
 
برو بالا