انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه یازدهم هنرستان

نام:گام به گام دروس عمومی پایه یازدهم

مورد نیاز:هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش

حاوی پاسخ سوالات کتب درسی

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - تابستان 96

شامل دروس عمومی تمامی رشته های پایه دهم فنی حرفه ای - کاردانش

راهنمای  گام به گام رشته دروس عمومی پایه یازدهم

 

کلمات کلیدی:دروس عمومی،گاام به گام،یازدهم،هنرستان،فنی حرفه ای،ریاضی،آموزش جامع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برو بالا