انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

مجموعه کتاب های گام به گام  پایه دهم  هنرستان فنی حرفه ای

 گام به گام دهم دروس عمومی وآموزش جامع ریاضی 1


راهنمای گام به گام دروس عمومی 

 

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 گام به گام دهم رشته های شبکه و نرم افزار رایانه  و نقشه کشی معماری

 گام به گام دهم رشته نقشه کشی معماری

 گام به گام دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه

 گام به گام دهم رشته های حسابداری و گرافیک

 گام به گام دهم رشته گرافیک

 گام به گام دهم رشته حسابداری فنی حرفه ای

گام به گام پایه دهم رشته های الکتروتکنیک و الکترونیک 

راهنمای گام به گام پایه دهم رشته الکترونیک

راهنمای گام به گام پایه دهم رشته الکتروتکنیک

 گام به گام دهم رشته های مکانیک خودرو و ماشین ابزار

 گام به گام دهم رشته ماشین ابزار

 گام به گام دهم رشته مکانیک خودرو

 گام به گام دهم رشته های ساختمان و متالورژی

 گام به گام دهم رشته متالورژی

 گام به گام دهم رشته ساختمان

 گام به گام دهم رشته های صنایع فلزی و تاسیسات مکانیکی

 گام به گام دهم رشته صنایع فلزی

 گام به گام دهم رشته تاسیسات مکانیکی

 گام به گام دهم رشته های طراحی و دوخت و تربیت کودک

 گام به گام دهم رشته تربیت کودک

 گام به گام دهم رشته طراحی و دوخت

 گام به گام دهم رشته های  صنایع شیمیایی و تربیت بدنی

 گام به گام دهم رشته تربیت بدنی

 گام به گام دهم رشته صنایع شیمیایی

 

 

کلمات کلیدی : گام به گام ، فنی حرفه ای ،پایه دهم ، هنرستان ، فنی حرفه ای کتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
برو بالا