انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

71 81 92 66 021
96 77 92 66 021

Menu

گام به گام دهم معماری

 

راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری پایه دهم هنرستان

نام:گام به گام نقشه کشی معماری پایه دهم

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی پاسخ سوالات کتب درسی

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

شامل دروس تخصصی و عمومی رشته معماری پایه دهم فنی حرفه ای

راهنمای گام به گام نقشه کشی معماری پایه دهم هنرستان

 

 

 آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

نام:آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم هنرستان

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

 

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دهم هنرستان

نام:گام به گام دروس عمومی پایه دهم

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی پاسخ سوالات کتب درسی

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

شامل دروس عمومی رشته معماری پایه دهم فنی حرفه ای

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دهم هنرستان

 

کلمات کلیدی : گام به گام ، فنی حرفه ای ،پایه دهم ، هنرستان ، فنی حرفه ای کتاب ،نقشه کشی معماری ، معماری، دروس عمومی

 

 
 
 
 
 
برو بالا