انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

71 81 92 66 021
96 77 92 66 021

Menu

راهنمای گام به گام دروس عمومی پایه دهم هنرستان

نام:گام به گام دروس عمومی پایه دهم

مورد نیاز:هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش

حاوی پاسخ سوالات کتب درسی

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

شامل دروس عمومی تمامی رشته های پایه دهم فنی حرفه ای - کاردانش

راهنمای  گام به گام رشته دروس عمومی پایه دهم

 

کلمات کلیدی:دروس عمومی،گاام به گام،دهم،هنرستان،فنی حرفه ای،ریاضی،آموزش جامع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برو بالا