انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

Menu

 نمونه سوالات امتحانی

نام:نمونه سوالات ریاضی(1) پایه دهم هنرستان

شاخه فنی حرفه ای

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل،سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

نمونه سوالات امتحانی 

نام: نمونه سوالات امتحانی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل،سوالات چهارگزینه ای

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

راهنمای  گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی 

نام: نمونه سوالات امتحانی آشنایی با بناهای تاریخی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل،سوالات چهارگزینه ای

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

راهنمای  گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

 

نمونه سوالات امتحانی 

نام: نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل،سوالات چهارگزینه ای

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

راهنمای  گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

 

نمونه سوالات امتحانی 

نام: نمونه سوالات امتحانی الزامات محیط کار پایه دهم هنرستان

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل،سوالات چهارگزینه ای

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

راهنمای  گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام:نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش(1) پایه دهم هنرستان

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

نمونه سوالات امتحانی

نام:نمونه شناخت مواد و مصالح

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام:مبانی هنرهای تجسمی

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام:دانش فنی پایه تربیت بدنی

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: ارتباط موثر

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: عکاسی 1

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه ای

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: زبان انگلیسی

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دین و زندگی (1)

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: تاریخ هنر ایران

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دانش فنی پایه رشته ساختمان

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: عکاسی 2

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: عناصر و جزئیات

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: علم مناظر و مرایا

آموزش دروس

پاسخ سوالات کتاب درسی

تمرینات تکمیلی

 سوالات چهارگزینه ای

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

 

 


 

کلمات کلیدی : نمونه سوالات امتحانی پایه دهم،گام به گام ، فنی حرفه ای ،پایه دهم ، هنرستان ، فنی حرفه ای کتاب ،الکترونیک ،دروس عمومی، ریاضی،آموزش ریاضی

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
برو بالا